Scroll to top

Naša história …

Spoločnosť elan1partners, s.r.o. je pokračovaním spoločností elan1plus, s.r.o. a elan1, s.r.o., ktorá vznikla v roku 2022 spojením dvoch samostatných právnych subjektov – dvoch zanietených absolventiek Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré pôsobili na trhu so vzdelávacími a jazykovými službami už od roku 1995.

Od poskytovania služieb prekladateľského a tlmočníckeho charakteru sme sa začali sústreďovať na tvorbu individuálnych jazykových programov pre stredný a vrcholový manažment nielen v Bratislave, ako napr. Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., BMW Vertriebs GmbH, Internet Mall Slovakia,s.r.o., Pro Partners Holding,a.s., IaD Investments, správ.spol., a.s., SKF Slovensko, s.r.o. Tatra banka,a.s., Transpetrol, a.s. a iné, ale na území celého Slovenska.

Náš  tím sa rozrastal o šikovných lektorov. V čase najvyššieho počtu poskytovaných kurzov náš tím tvorilo 23 lektorov. Zabezpečovali sme jazykové kurzy pre veľké spoločnosti ako napr. Doprastav, a.s., Metrostav,a.s., Provident Financial, s.r.o. aj v ich pobočkách na Slovensku.

Smiling young businesswoman leaning on table and looking at woman from audience raising hand. Rear view of audience of five people.

Po ekonomickej kríze v roku 2008, keď všetky spoločnosti boli nútené optimalizovať svoje náklady a financovať len to najnutnejšie, sme sa zamerali na vyhotovovanie prekladových zadaní a tlmočenie.

Poskytovanie lektorskej činnosti pre skupinovú výučbu v spoločnostiach sa z dôvodu krízy pozastavilo, tak sme sa zamerali na tvorbu individuálnych vzdelávacích a jazykových programov na mieru.

elan-o-nas

Od roku 2016 sme sa osamostatnili. Spoločnosť elan1,s.r.o. ostala jednej spoločníčke a druhá spoločníčka si založila ako pokračovanie elan1, s.r.o novú spoločnosť elan1plus, s.r.o. a od roku 2020 tretie pokračovanie formou elan1partners, s.r.o.

Obidve “deti” elan1, s.r.o. úspešne pokračujú na trhu v oblasti jazykových a vzdelávacích služieb. Lektori, prekladatelia aj tlmočníci obidvoch spoločností poskytujú svoje služby na najvyššej možnej profesionálnej úrovni. Z čoho samozrejme profitujú predovšetkým naši klienti. Ich spokojnosť a dlhoročné partnerstvo je pre nás tou najlepšou vizitkou.