Scroll to top

Prekladateľské služby

široká škála jazykov
Zabezpečíme preklady a korektúry z / do 20 jazykov.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zabezpečíme preklad z nasledovných odborov

• administratíva
• automobilový priemysel
• bankovníctvo
• business
• ekonómia, management
• elektrotechnika
• environmentalistika
• logistika
• manuály s obrázkami
• médiá
• medzinárodne právo, zmluvy
• návody na obsluhu
• počítače, programovanie
• právne texty
• reklama
• stavebníctvo
• strojárstvo
• podľa špecifických požiadaviek klienta

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Korektúry rodeným hovorcom

• Zaistíme štylistickú a gramatickú korektúru textu.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Preklady so súdnym overením

• Preklad súdne overí registrovaný tlmočník, ktorý pripojí tlmočnícku doložku s guľatou pečiatkou súdneho tlmočníka

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Finálna cena prekladu sa vypočíta na základe

• počtu normostrán preloženého textu
• náročnosti prekladu
• štylistickej a grafickej podoby prekladu
• časového úseku potrebného na vyhotovenie prekladu

V cene je zahrnutá odmena pre manažéra, prekladateľa a korektorov. Preklad vyhotovuje prekladateľ – odborník na požadovanú špecifickú oblasť a terminológiu, nasleduje kontrola kompletnosti a jednotnosti prekladu a jeho obsahovej zhody s východzím textom. Konečná lingvistická a štylistická úprava je finalizovaná osobou s rodným jazykom zhodujúcim sa s jazykom prekladu.

Na všetky nami ponúkané služby sa vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky Agentúry.

Mate záujem o nezávislú cenovú ponuku? Kontaktujte nás.

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.