Scroll to top

Jazykový koučing

Darčekové poukazy na jazykový rozvoj

Prekvapte blízkych darčekovým poukazom na jazykové kurzy. Kontaktujte nás pre viac informácií!

<b>Identifikovať blok</b>

Identifikovať blok

a vaše limitujúce presvedčenie, ktoré vás brzdí a znemožňuje vám hovoriť sebavedomo a plynule.

<b>Nahradiť neužitočný vzorec myslenia </b>

Nahradiť neužitočný vzorec myslenia

užitočným a tým si posilniť aj prospešný model správania pri hovorení v cudzom jazyku.

<b>Nájsť motiváciu</b>

Nájsť motiváciu

a opätovne ju aktivovať tak, aby proces učenia bol radosťou a nie ďalšou povinnosťou.

<b>Vytvoriť si systém</b>

Vytvoriť si systém

na základe vašich možností a potrieb, vďaka ktorému pôjdete vlastnou ideálnou cestou k dosiahnutiu vašich potrieb.

<b>Učiť sa efektívne</b>

Učiť sa efektívne

a experimentovať s novými stratégiami učenia a osvedčenými technikami s využitím poznatkov z neurovied a psychológie.

<b>Nastaviť si SMART ciele</b>

Nastaviť si SMART ciele

a vyčleniť si čas na učenie tak, aby bol v súlade s vašimi potrebami a životným štýlom.

Desatoro pre úspešné zvládnutie cudzieho jazyka

1. Vizualizácia

Vizualizujte si a precíťte si aké by to bolo vedieť sa dohovoriť v cudzom jazyku. Cítite ten pocit slobody a zdravého sebavedomia ako vás zalieva, keď sa v pohode dohovoríte v cudzom jazyku?

A ten pocit ako sa vám otvárajú nové dvere k ďalším príležitostiam, novým informáciam, novým ľuďom, novým skúsenostiam –  celkovo k obohacujúcemu spôsobu vnímania a prežívania života. Ovládanie cudzieho jazyka je ako ochutnanie ďalšej príchute zmrzliny.

2. Prijemný rituál

Majte na pamäti, že začiatky bývajú náročnejšie. Ak si však z učenia angličtiny spravíte príjemný rituál, na ktorý sa budete tešiť, úspech máte zaručený. Najefektívnejšie sa učíme, keď pri tom zažívame príjemné pocity. Náš mozog cíti pohodu a začne spúšťať pozitívne chemické reakcie, ktoré zodpovedajú sa proces učenia. Môžete vyskúšať, napríklad, tesne pred učením vytvoriť si príjemnú atmosféru obľúbenou vôňou, hudbou, chutným nápojom, alebo čímkoľvek, čo vám spraví radosť. Taktiež pomáha, keď sa učíte v približne rovnakom čase a aspoň 15 minút denne.

3. Identifikácia štýlu

Zistite, aký typ učenia vám najviac vyhovuje pomocou VAK testu – či ste vizuálny, auditívny alebo kinestetický. Tento test vám pomôže pochopiť, ako najlepšie spracovávate informácie a podľa toho si môžete prispôsobiť učebné metódy. Pre vizuálne typy môže byť efektívne používanie obrazových materiálov, pre auditívne typy posluchové učebné pomôcky a pre kinestetické typy učenie prostredníctvom pohybu a skúsenosti.

4. Relevantná slovná zásoba

Zamerajte sa na naučenie najdôležitejších slov a fráz, ktoré sú kľúčové pre každodennú komunikáciu. Začnite s 3 000 najbežnejšími slovami a frázami, ktoré vám umožnia porozumieť a zapojiť sa do väčšiny anglických konverzácií. Postupné osvojovanie tejto základnej slovnej zásoby zlepší vaše porozumenie a schopnosť vyjadrovať sa v cudzom jazyku. Taktiež sa vyhnite zbytočným a nepotrebným slovám, ktoré vám v bežnej komunikácii nepomôžu.

5. Stanovenie cieľov

Určite si konkrétne témy, ako napríklad cestovanie, spoločenský život, alebo rodina, a naplánujte si, ako dlho sa im budete venovať. Rozdelenie týchto tém na menšie, zvládnuteľné časti vám pomôže učiť sa efektívnejšie a udržiavať motiváciu. Napríklad téma cestovania môže zahŕňať rôzne spôsoby dopravy, rezervácie a orientáciu v neznámom prostredí. Takéto cielené učenie pomáha lepšie si zapamätať a používať naučené frázy a výrazy v praxi.

6. Trpezlivosť a odmena

Učenie nového jazyka je proces, ktorý vyžaduje trpezlivosť a čas. Nezabúdajte si uvedomiť každý váš malý alebo veľký pokrok a odmeňte sa zaň. Toto vám pomôže udržať si pozitívny prístup a motiváciu počas učenia. Či už je to pochopenie novej frázy, dokončenie kapitoly v učebnici alebo úspešná konverzácia, každý pokrok si zaslúži uznanie a oslavu.

7. Komunikácia s priateľmi

Jedným z najlepších spôsobov, ako zlepšiť vaše jazykové zručnosti, je pravidelná komunikácia s priateľmi, ktorí sa tiež učia alebo už ovládajú daný jazyk. Vytvorte si skupinu na videohovory, kde budete praktizovať cudzí jazyk. Diskutujte o rôznych témach, praktizujte bežnú konverzáciu a zlepšujte svoju výslovnosť a slovnú zásobu. Toto je výborný spôsob, ako učenie urobiť zábavnejšie a interaktívnejšie.

8. Pravidelné opakovanie

Aby ste si upevnili a rozšírili svoje jazykové schopnosti, je dôležité pravidelne opakovať už naučené a aktívne ich používať v bežnom živote. Či už je to prostredníctvom čítania, pozerania filmov alebo hovorením s rodákmi, každá príležitosť na použitie cudzieho jazyka je užitočná. Vyhľadávajte situácie, kde môžete praktizovať a používať nové frázy a slová, aby ste si zlepšili plynulosť a sebadôveru pri hovorení.

9. Hľadanie príležitostí

Vyhľadávajte situácie, kde môžete hovoriť cudzím jazykom. Napríklad, ak vidíte bezradného turistu, ako niečo hľadá, ponúknite mu pomoc. V zahraničí, na dovolenke, v práci, proste kdekoľvek môžete komunikovať v cudzom jazyku, rozprávajte a precvičujte si daný jazyk. Pokojne sa môžete rozprávať aj sami so sebou v cudzom jazyku.

10. Otvorenosť a odvaha

A hlavne sa nehanbite, keď niečomu nerozumiete. Pokojne poproste dotyčného človeka, aby vám vetu, prípadne otázku ešte raz zopakoval pomaly a jasne. Veď komunikácia je obojstranná výmena informácií, myšlienok, názorov a pocitov a za jej zrozumiteľnosť nesú zodpovednosť obidve strany, ten kto hovorí, aj ten kto počúva.

Mate záujem o nezávislú cenovú ponuku? Kontaktujte nás.

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.