Scroll to top

7 dôvodov prečo je osvojenie si cudzieho jazyka prospešné pre sebarozvoj

Jazykové kurzy | Eva Navrátil Trégerová - 6. augusta 2023
  1. oddiaľuje demenciu
  2. predlžuje dĺžku veku
  3. rozvíja obidve hemisféry
  4. zlepšuje sociálny kontakt
  5. zvyšuje sebavedomie
  6. ponúka viac možnosti na sebarealizáciu
  7. otvára dvere k vysneným pracovným príležitostiam

Súvisiace články