Scroll to top

Nlp tézy.

Jazykové kurzy | Eva Navrátil Trégerová - 8. apríla 2023
Základný princíp NLP: Váš život závisí len od vás.

NLP tézy

1. Mapa nezodpovedá terénu, t.j. naše vnímanie reality nie je objektívna skutočnosť, ale subjektívne vnímanie skutočnosti na základe rôznych filtrov v podobe prežitých zážitkov, presvedčení, rôznych traum a blokov

2. Naše mentálne mapy reality nereprezentujú realitu samotnú. Reagujeme na filtre, nie na realitu samotnú.  Zen budhista Bai-zhang povedal: „Ak pochopíte, že medzi zmyslovým vnímaním a vonkajšou realitou neexistuje žiadne spojenie, budete okamžite  slobodní.“
Uvediem príklad: Ak mi je niekto nepríjemný na pohľad, neznamená to, že konkrétny človek je skutočne nepríjemný. Môže mi len, napríklad výzorom  pripomínať osobu, s ktorou som mala v minulosti konflikt. Pre niekoho iného sa môže daná osoba javiť ako mimoriadne príjemná, lebo mu pripomína niekoho, s kým mal v minulosti príjemný zážitok.

3. Skúsenosť má svoju štruktúru.

Naše myšlienky a spomienky majú zodpovedajúce vzorce. Keď zmeníme vzorec alebo štruktúru, automaticky sa zmení aj naša skúsenosť (Castanedova „rekapitulácia osobnej histórie“).

4. Ak niečo dokáže jeden človek, každý sa to môže naučiť.

Môžeme zmapovať mysle úspešných ľudí a osvojiť si ich a aplikovať v svojom živote.

5. Ľudia majú plný potenciál všetkého, čo potrebujú. Len si ho potrebujú uvedomiť a začať kultivovať.

Mentálne obrazy, vnútorné hlasy, pocity sú stavebné kamene, ktoré tvoria všetky naše duševné a fyzické zdroje. Môžeme sa naučiť vybudovať z nich akúkoľvek myšlienku, pocit, zručnosť a potom ich umiestniť tam, kde sú najviac potrebné. Zen budhista Bai-zhang povedal: „Všetko je vo vašej pokladnici a môžete to slobodne používať. Netreba sa pozerať von.“

6. Myseľ a telo sú prvky toho istého systému.

Myšlienky ovplyvňujú stav svalov, dýchanie, pocity a tie pôsobia zase na myšlienky. Zmenou jedného môžete zmeniť aj druhý. [Nezáleží na tom, s ktorou polovicou začať – harmónia v jednej povedie k harmónii v druhej.]
7. Nedá sa nekomunikovať.

Neustále komunikujeme, aj bez slov, pričom slová sú niekedy najmenej významnou zložkou. Dokonca aj naše myšlienky sú správami pre nás samých.

8. Hodnota vašej správy je odpoveď, ktorú ste dostali.

To, čo hovoríme alebo robíme, vnímajú ostatní prostredníctvom svojich mentálnych máp sveta. Ak niekto počuje niečo iné, ako sme mali na mysli, môžeme vidieť, aký význam mala správa pre toho, kto počúva, a môžeme túto správu preformulovať.

9. V každom správaní sú pozitívne úmysly.

Každý čin, ktorý bolí, bolí a dokonca nedáva zmysel, má vo svojom jadre pozitívny účel. Je možné oddeliť negatívne správanie od pozitívnych zámerov a pripojiť k nim pozitívnejšie správanie.

10. Ľudia si vždy vyberú to najlepšie, čo majú.

Každý z nás má svoj jedinečný príbeh. Naučili sme sa ako a čo robiť, po čom a ako túžiť, čo a ako si vážiť, čo a ako sa učiť. Toto je naša individuálna skúsenosť. Na základe nej sa musíme rozhodovať dovtedy, kým sa nenaučíme niečo nové a lepšie.

11. Ak nemôžete robiť to, čo robíte, robte niečo iné.

Ak budete vždy robiť to, čo ste vždy robili, potom vždy dostanete to, čo ste vždy dostali. Ak chcete niečo nové, urobte niečo nové, najmä preto, že máte veľa možností.

Súvisiace články