Scroll to top

Neurolingvistické programovanie.

Jazykové kurzy | Eva Navrátil Trégerová - 8. apríla 2023

Neurolingvistické programovanie – skratkou NLP, je nazývané aj umením a vedou o tom, ako dobre komunikovať, ako vyniknúť, ako dosiahnuť to, čo naozaj dosiahnuť chceme. NLP je o premýšľaní, o ľuďoch, o bohatom jazyku zmyslov, o cieľoch, o motivácii, o učení. Získané spôsobilosti, naučené techniky, a účinný model komunikácie môžeme vo veľkej miere využiť v rozvoji ľudských zdrojov, v koučingu, mentoringu, obchode, poradenstve, vo výučbe, vo výchove, v osobnostnom rozvoji, pri efektívnom učení, k urýchleniu účinnej komunikácie, v obchode, v podnikaní.

NLP poskytuje celú radu praktických zručností, ktoré nás naučia ako dosiahnuť to, čo naozaj dosiahnuť chceme. Pomocou postupov, nástrojov, techník, ktoré poskytuje môžeme vytvárať hodnoty pre seba aj pre iných ľudí. Ukazuje nám účinný spôsob myslenia. Učí nás účinne a majstrovsky využívať náš jazyk a tak zušľachťovať našu komunikáciu. Pomáha nám porozumieť rozdielom medzi tým, čo robíme a prináša nám to priemerné výsledky a tým čo robíme a prináša nám to úspech a vynikajúce výsledky.
Viac informácií sa dozviete na našich kurzoch.

Súvisiace články